THẮP SÁNG MIỀN THƠ

cành mai năm trước

 

tf

“Một nhành mai
Ôi, một nhành mai
Hương thắp về nơi
Nghinh xuân đài
Có lẽ cố nhân 
Quên ước hẹn
Bao mùa ly biệt
Trắng sương phai…

Một nhành mai
Ôi, một nhành mai
Dâu bể phù hư 
Giấc mộng dài
Duyên với hồng trần
Bao năm nữa
Mà tình nhuộm thắm

Cánh hồng mai?”

Làng Sen, 25.12.14
Đông Tùng

Cát Tường

Cát Tường đã viết 259 bài.