Nhẹ Gót Đường Sen

CAM LỘ PHƯƠNG ĐẲNG GIỚI ĐÀI

Cam Lộ Phương Đẳng Giới Đàn (chùa Huệ Nghiêm – Q. Bình Tân, Tp. HCM) là Giới đàn được thành lập đầu tiên trong 2.000 năm lịch sử Phật Giáo Việt Nam dưới sự chỉ đạo và kiến thiết của Hòa Thượng Đương Sơn Luật Chủ thượng Minh hạ Thông.   1. Ý NGHĨA DANH XƯNG "CAM LỘ PHƯƠNG ĐẲNG" Phương đẳng:   Phạm: Vaipulya, Pali: Ve dallya, Hán âm: Tì-phật-lược, Tỳ-phú-la, Vi-đầu-li, Phỉ-phì-la. Hán dịch: Phương quảng, quảng đại, quảng bác, quảng vô tỉ. Danh từ này dùng...

Tịnh ngữ trong lòng bàn tay (4)

“Một niệm Di Đà vơi tan trần cấu trăng tỏa lòng ta”. (Thơ Đông Tùng)   "Một niệm A Di Đà Phật có thể diệt trừ được trọng tội trong 80 ức kiếp sinh tử". Câu nói này có hư dối chăng? Nếu câu này là sự thật thì tại sao hàng ngày các bạn và chúng tôi đều gìn giữ niệm A Di Đà nhưng dường như chẳng thấy tội lỗi giảm đi, nghiệp chướng được tiêu trừ, phiền não được vơi bớt mà chỉ thấy toàn điều bất an, bất như ý hiện hữu trong lòng. Hãy dùng tuệ...

Tịnh ngữ trong lòng bàn tay (8)

SỰ - LÝ HÀNH TRÌ Sự hành trì Sự hành trì là phương pháp niệm Phật theo hình thức bên ngoài, đây là cách hành trì của phái Duy Danh, đại diện cho Hiển giáo và Tục đế. Nói một cách cụ thể, miệng xưng tụng hồng danh A Di Đà, ý thức dừng mọi hoạt động, chỉ chuyên chú vào câu A Di Đà và chẳng cần quán tưởng điều chi khác. Điểm then chốt trong sự hành trì là tín tâm và chân thành tâm, thiếu vắng hai thứ này thì không thành tựu việc vãng sinh thế giới Cực Lạc....

Tịnh ngữ trong lòng bàn tay (7)

Phát Khởi Thệ Nguyện Phát khởi thệ nguyện là bước tiếp theo sau khi đã xây dựng niềm tin bền vững. Với thệ nguyện rộng lớn, Phật A Di Đà đã kiến thiết thế giới Cực Lạc nhằm tiếp đón mọi người về đất nước của ngài, nhưng nếu hành giả không phát thệ cầu sinh về đó thì nhất định chẳng thể vãng sinh, dù niềm tin bền vững tột cùng. Trách nhiệm này không thuộc về Phật A Di Đà mà do bản thân hành giả không chịu kết nối tịnh duyên với Phật. Thí...

Tịnh ngữ trong lòng bàn tay (6)

Xây Dựng Đức Tin Vững Bền “Một niệm Di Đà đức tin bền vững cõi lòng nở hoa”. (Thơ Đông Tùng) Đức tin là điều then chốt của người tu Phật nói chung và của hành giả Tịnh độ nói riêng. Với hành giả Tịnh độ, nếu thiếu đức tin thì sẽ không thành tựu việc rời khỏi sinh tử, vãng sinh thế giới Cực Lạc trong đời này. Trước hết, tin nơi bản thân mình. Mỗi người chúng ta đều có đầy đủ đức năng và tuệ giác như chư Phật, chỉ cần “đánh thức”...