GIỮ MÃI NƠI LÒNG

Thi phẩm VẠN NẺO PHÙ DUNG

GIỚI THIỆU TÁC PHẨM:  Đông Tùng vừa xuất bản tập thơ hai-kư Việt thứ 3 mang tên là VẠN NẺO PHÙ DUNG. Nếu CÚC RỘ MÙA HOA là tập thơ nói về mùa thu, NGÀN CÁNH MƠ RƠI rơi bàn về mùa xuân thì VẠN NẺO PHÙ DUNG là tập thơ tiêu biểu cho mùa hạ. Mở từng trang thơ là bước vào thế giới của hương sen. Hương sen bàng bạc trên mọi nẻo đường, mỗi trang hạ trắng. Và không khác mọi lần, từng bài cú được thể hiện bằng nét bút thư pháp Việt. Hy vọng thi tập này...