Blog

xuân viễn phương

    "Thắp ném trầm hương ngát cõi lòng Mai vàng chớm nở giữa trời đông Con đi từ độ mùa thu trước Bên mái tranh nghèo mẹ đợi mong". Làng Sen, 24.12.14 Đông Tùng

cành mai năm trước

  "Một nhành mai Ôi, một nhành mai Hương thắp về nơi Nghinh xuân đài Có lẽ cố nhân  Quên ước hẹn Bao mùa ly biệt Trắng sương phai... Một nhành mai Ôi, một nhành mai Dâu bể phù hư  Giấc mộng dài Duyên với hồng trần Bao năm nữa Mà tình nhuộm thắm Cánh hồng mai?" Làng Sen, 25.12.14 Đông Tùng

tri âm hà xứ tại – tri kỷ vấn thùy nhân

"Có những nỗi sầu ngưng đọng lại Sau lần hạ bút mực còn tươi Cõi trần xin hỏi đâu tri kỷ Để viết vần thơ gửi tặng người Có những nỗi buồn lưu giữ lại Sau lời trầm bổng của đôi tay Tri âm chẳng biết hà xứ tại Đây khúc xuân cầm gửi đến ai?" Làng Sen, 28.12.14  Đông Tùng

về những phôi phai

"Còn sót chút hương bay Nơi chung trà đã rót Còn đây bao vị ngọt Kỷ niệm nào chưa phai. Còn sót chút nhớ nhung Nơi con đường đã bước Phong trần từng xuôi ngược Ai giữ màu thủy chung? Còn sót chút yêu thương Nơi tim hồng bé nhỏ Giữ gìn hay buông bỏ Cũng mộng ảo vô thường". Làng Sen, 22.12.14 Đông Tùng

khơi ánh lửa trầm hương

"Khơi ánh lửa trầm hương Nghe tàn năm ấm lại Bỏ buông điều chướng ngại Để thấu hiểu và thương. Khơi ánh lửa trầm hương Thắp lên nguồn tuệ giác Trái tim xin thơm mát Để lớn tình bao dung. Khơi ánh lửa trầm hương..." Làng Sen, 21.12.14 Đông Tùng