VỚT ÁNH TRĂNG THANH

Người lữ thứ và cuộc dạ du trong thi tập Bốn mùa hoa

Người Trung Hoa có câu: "Phù sinh nhược mộng, cổ nhân bỉnh chúc dạ du" nhưng có lẽ đâu chỉ có cổ nhân mới tiếc nuối cuộc đời ngắn ngủi để rồi phải đốt đuốc dạo chơi trong đêm, ở thế kỷ XXI này cũng có người luôn ý thức "thời hồ bất tái lai" và quý trọng từng sát - na của kiếp người. Người ấy rong chơi trong suốt "trăm năm trong cõi người ta", trong suốt bốn mùa hoa không bỏ lỡ khoảnh khắc ngàn vàng nào thuộc về mình. Đó chính là hình ảnh  người lữ...