Đỏ Hạt Phù Sa

chỉ vậy thôi (2)

hạc giấy

Một bạn đọc hỏi Đông Tùng rằng: “Tôi được biết đến anh không chỉ từ thơ Haiku mà từ thể loại thơ khác. Theo tôi, thơ của anh rất thực rất sáng trong và dễ đi vào lòng người, vậy thì bí quyết nào giúp anh sáng tác nên những vần thơ đẹp như vậy, thưa nhà thơ?”

Nhân câu hỏi này, Đông Tùng xin nói rõ vài vấn đề:

Thứ nhất, Đông Tùng không có điều gì gọi là bí quyết trong thơ văn.

Thứ hai, lúc cầm bút Đông Tùng không thấy mình là nhà thơ, không có ý niệm sáng tác thơ và càng không có suy nghĩ vì độc giả mà làm thơ.

Thứ ba, Đông Tùng chỉ mượn ngôn từ để kể những câu chuyện về tha nhân, về bản thân mình và những ngôn từ ấy xuất phát từ trái tim, từ cảm xúc thật của mình.

Chỉ vậy thôi!

17.6.13

Hạt Bụi Không Tên

Cát Tường

Cát Tường đã viết 259 bài.