Đỏ Hạt Phù Sa

chỉ vậy thôi (5)

bố thí

“Quá khứ là lịch sử
Tương lai là điều huyền bí
Hiện tại là món quá, đó là lý do nó được mệnh danh là present…”
Hãy sống với tặng phẩm vô giá mà chúng ta đang sở hữu.
“Không tiếc nuối điều đã qua
Không mơ tưởng điều chưa tới
An trụ trong phút giây hiện tại”

Amitàbha _()_
Chỉ vậy thôi!

Làng Sen, 3.11.13

Đông Tùng

Cát Tường

Cát Tường đã viết 259 bài.