THẮP SÁNG MIỀN THƠ

khơi ánh lửa trầm hương

lư trầm

“Khơi ánh lửa trầm hương
Nghe tàn năm ấm lại
Bỏ buông điều chướng ngại
Để thấu hiểu và thương.

Khơi ánh lửa trầm hương
Thắp lên nguồn tuệ giác
Trái tim xin thơm mát
Để lớn tình bao dung.

Khơi ánh lửa trầm hương…”

Làng Sen, 21.12.14
Đông Tùng

Cát Tường

Cát Tường đã viết 259 bài.