HẠT BỤI KHÔNG TÊN

Kính mừng Đại lễ Phật đản (Vesak) – 2014

tiểu Bụt

1.
“Nâng bước chân người
sen hồng bảy đóa
đường trần thảnh thơi”.
2.
“Năm sắc hào quang
tỏa cùng pháp giới
một ánh trăng vàng”.
3. 
Gót hồng bảy bước
đường trần xuôi ngược
Bụt ơi”.
Ngày Vesak 8.4.14 
Đông Tùng

Cát Tường

Cát Tường đã viết 259 bài.