HẠT BỤI KHÔNG TÊN

lời kinh bất chợt

vỏ ốc

“Một sớm bình minh

bất ngờ vỏ ốc

vang vọng lời kinh”.

Làng Sen, 9.1.2014

Đông Tùng

Cát Tường

Cát Tường đã viết 259 bài.