HẠT BỤI KHÔNG TÊN

ngày cuối tháng giêng

 

mai vàng

“Ngày cuối tháng giêng
mai vàng vẫn trổ
lối sau vườn thiền”.

“Ngày cuối tháng giêng
chừng như cánh bướm
cất giữ rồi… niềm riêng”.

“Ngày cuối tháng giêng
hoa cau rụng vỡ
vầng trăng sơ nguyên”.

Làng Sen, 29 tháng giêng Giáp Ngọ
Đông Tùng

Cát Tường

Cát Tường đã viết 259 bài.