GIỮ MÃI NƠI LÒNG

Thi phẩm DIỆU ÂM CHUÔNG THIỀN

 GIỚI THIỆU TÁC PHẨM

Như nốt nhạc trầm lặng gửi đến đất trời, gửi đến lòng người. Lời chuông và lời thơ ngân vang, ngân vang…

Ngân để làm chi? Chẳng có mục đích chi ở đây. Ngân vang để mà ngân vang, vậy thôi! Đâu cần phải có một mục đích cho riêng ai.

Có điều không thể phủ nhận, nhờ lời chuông ngân lên mà trang thơ nảy mầm, kết hạt. Và đâu chỉ có thơ, bên cạnh đó còn có hoa thơm cỏ biếc, gió mát trăng thanh, sương trắng mây ngàn… cùng lúc mở cuộc hành hương. Hành hương về ánh sáng. Thế giới mở ra khi lời chuông vang lên, huyền diệu như chính cõi thơ, cõi mộng…

Vì có mộng nên mới có thực, suy cho cùng thì thực và mộng chẳng hai. Một niệm u mê thì đó là mộng là giả; một niệm tỉnh giác thì tất cả đều thực đều chơn. Vậy nên, dù là giả hay chơn khi bước vào cõi thơ đều sẽ cảm nhận được những lời trầm đục của chuông thiền.

Thi phẩm này như một món quà cho cuộc hành hương về ánh sáng. Ánh sáng của ban mai, của màn đêm, của tỉnh lặng, của làn hương và của lòng người. Hãy bước vào cuộc hành hương và mở lòng cảm nhận “Diệu Âm Chuông Thiền”.

Tác Giả
Đông Tùng

Phan Anh Tuấn

Phan Anh Tuấn đã viết 36 bài.