THẮP SÁNG MIỀN THƠ

tri âm hà xứ tại – tri kỷ vấn thùy nhân

đôi tay

“Có những nỗi sầu ngưng đọng lại
Sau lần hạ bút mực còn tươi
Cõi trần xin hỏi đâu tri kỷ
Để viết vần thơ gửi tặng người

Có những nỗi buồn lưu giữ lại
Sau lời trầm bổng của đôi tay
Tri âm chẳng biết hà xứ tại
Đây khúc xuân cầm gửi đến ai?”

Làng Sen, 28.12.14 
Đông Tùng

Cát Tường

Cát Tường đã viết 259 bài.