Nhẹ Gót Đường Sen

VĂN CẢM NIỆM HÒA THƯỢNG THÍCH CHƠN LẠC CỦA CHƯ HUYNH ĐỆ CHÙA HUỆ NGHIÊM

HT T CHƠN LẠC

VĂN CẢM NIỆM

HÒA THƯỢNG THÍCH CHƠN LẠC

CỦA CHƯ TĂNG HUYNH ĐỆ CHÙA HUỆ NGHIÊM

—–oOo—–

NAM MÔ TIẾP DẪN ÐẠO SƯ A DI ÐÀ PHẬT

KÍNH GIÁC LINH HÒA THƯỢNG THÍCH CHƠN LẠC

Ngưỡng bái bạch chư Tôn Thiền đức Tăng Ni từ bi chứng minh.

Trong giờ phút nghìn thu vĩnh biệt này, trước khi cung tiễn Kim quan Hòa thượng đến nơi trà tỳ vào sáng ngày mai. Chúng tôi xin thay mặt Ban Quản trị và chư huynh đệ, pháp hữu chùa Huệ Nghiêm có đôi lời tưởng niệm một người đồng hành, đồng sự, một người bạn muôn đời trong chánh pháp.

Kính Giác Linh Hòa thượng sư huynh Thích Chơn Lạc!

“Huệ Nghiêm tự đông tàn sao nhạt nắng

Cánh hoàng mai chợt rụng giữa trời xuân

Trăng lẻ bóng khi người rời cõi thế

Tiếng chuông về như đọng nỗi bâng khuâng”.

Kính nhớ Giác linh thuở xưa, từ cõi trạm nhiên chơn thường nhất thể, hóa thân ứng hiện chốn phong trần.

Vốn sẵn đức tính hiền hòa, tôn dung nghiêm chánh. Chí xuất trần lao từ thuở ấu niên, Long Tế già lam gieo mầm giải thoát. Hạnh nguyện độ sinh chơn thệ phát thành, Huệ Nghiêm Phật trường bừng khai tuệ giác.

Duyên trần đoạn tuyệt, ái nghiệp thời tiêu. Tây phương Phật hiệu hành trì, giác niệm sát-na chẳng mất; Tịnh độ huyền môn thông đạt, xiển dương phổ hóa một đời. Bởi thế nên, Di Đà tự tâm khai mở, Liên tông tổ đạo sùng hưng.

Từ đó, nhất cử nhất động của thân đều lan tỏa ngàn hương giải thoát, nhất ngôn nhất ngữ của khẩu đều đượm nhuần muôn vị lạc an.

Bảy bảy năm du hóa Sa Bà, kiến thiết đạo tràng quang huy tráng lệ. Bốn tám niên phổ độ quần cơ, đào tạo Như Lai Thích chủng thừa đương.

Hòa thượng sư huynh có nhớ chăng! Từ ngày sơ ngộ đến nay, trải qua hơn 50 xuân thu, Hòa thượng sư huynh với tất cả chư huynh đệ nơi đây, dẫu chẳng cùng phụ mẫu nhưng thảy đều có cùng chí hướng Phật-đà xuất thế. Dẫu không cùng huyết thống nhưng thệ nguyện ly trần đồng được dưỡng nuôi từ nguồn mạch tâm linh. Mối nhân duyên này nếu chẳng phải là đạo tình Linh Sơn được gieo trồng từ thuở trước thì không thể nào có được:

“Duyên đượm nghĩa nghìn xưa tao ngộ

Đạo thắm tình muôn thuở trùng lai”.

Nối gót con đường hoằng dương đạo cả của chư Tổ, sau khi mãn các chương trình Phật học, bao năm qua chư huynh đệ chúng ta đã chung vai gánh vác phật sự, phụng sự chúng sinh, thượng hoằng hạ hóa trên tinh thần hòa hợp. Mặc dù có lúc suy thịnh, hưng vong trên bước đường hoằng pháp, cũng như những thuận nghịch duyên không thể nào tránh khỏi trong cuộc sống hằng ngày nhưng nghĩa tình pháp lữ đệ huynh giữa Hòa thượng với tất cả chư huynh đệ nơi đây ngày càng chí thân chí cốt.

Nhưng hỡi ôi! Thiết tưởng tình đạo pháp sẽ thắm muôn đời vạn kiếp nơi đất tổ Huệ Nghiêm, để mãi sẻ chia và truyền trì Phật pháp. Ngờ đâu thoáng chốc vô thường, âm dương cách biệt:

“Duyên trần viên mãn còn đâu

Từ dung đại sĩ một màu sương pha

Trời Tây nay nở liên hoa

Mà sao khóe mắt lệ sa đôi dòng”.

Sự ra đi của Hòa thượng sư huynh là sự mất mát vô cùng to lớn không chỉ đối vối Tăng Ni phật tử tứ chúng mà còn cho tập thể chư huynh đệ tại già-lam này. Kể từ đây, trên quãng đường còn lại của cuộc đời, huynh đệ chúng tôi không còn gặp lại hình ảnh bậc thiền tăng khả kính – người mà trọn đời, bằng nếp sống thanh đạm, mộc mạc và chơn chất, chỉ biết dốc hết lòng chăm lo cho sự nghiệp giảng dạy và đào tạo Tăng Ni mãi đến hơi thở cuối cùng:

“Như sen hồng thơm ngát

Rụng cánh giữa tàn đông

Hương còn nơi cõi biếc

Hương còn mãi nơi lòng”.

 

Giờ đây, Hòa thượng sư huynh đã trở về Tịnh cảnh, thể nhập vô sinh. Tuy hình bóng không còn hiện hữu trên cõi đời này nữa nhưng công hạnh của Hòa thượng sư huynh đối với đạo pháp và chúng sinh không bao giờ phai nhạt trong tâm trí hàng Tăng Ni phật tử và huynh đệ chúng tôi.

Kính Giác Linh Hòa thượng sư huynh!

Nơi miền Cực Lạc tiêu diêu, ngưỡng nguyện rũ lòng bi mẫn trở lại Sa Bà, để cùng nhau tiếp nối tình Linh Sơn pháp lữ và viên thành đại nguyện hoằng dương Phật đạo.

Huynh đệ chúng tôi cùng chư pháp hữu xin nguyện hòa hợp một lòng tiếp tục tùy duyên hoàn thành sứ mệnh và phật sự mà Hòa thượng sư huynh còn bỏ dang dở, nhằm góp phần trang nghiêm cho đất tổ Huệ Nghiêm ngày càng hưng thịnh, quang huy:

“CHƠN tâm lưu xuất Tam thừa giáo

LẠC độ hồng liên nhất niệm khai

NHỰT nguyệt quang minh chơn tuệ giác

THIỆN hành hóa độ thế nhân lai.

Huyền môn Tịnh độ hành nhất thế

Đốn giáo Đại thừa diệu nghĩa tuyên

Niệm niệm Di Dà tâm bất đoạn

Tây phương An Dưỡng tại tâm thiền”.

Tất cả chư huynh đệ tại chùa Huệ Nghiêm đồng nhất tâm đảnh lễ tiễn biệt Hòa thượng sư huynh!

Nam Mô Tự Lâm Tế Chánh Tông Tứ thập nhất thế, Huệ Nghiêm đường thượng, húy thượng Nhựt hạ Thiện, tự Liên Độ, hiệu Chơn Lạc, Nguyễn công Hòa thượng tác đại chứng minh.

 LÀNG SEN, 21.01.2015

ĐÔNG TÙNG KÍNH BÚT

————————————————

Cát Tường

Cát Tường đã viết 259 bài.