THẮP SÁNG MIỀN THƠ

về những phôi phai

chung trà

“Còn sót chút hương bay
Nơi chung trà đã rót
Còn đây bao vị ngọt
Kỷ niệm nào chưa phai.

Còn sót chút nhớ nhung
Nơi con đường đã bước
Phong trần từng xuôi ngược
Ai giữ màu thủy chung?

Còn sót chút yêu thương
Nơi tim hồng bé nhỏ
Giữ gìn hay buông bỏ
Cũng mộng ảo vô thường”.
Làng Sen, 22.12.14

Đông Tùng

Cát Tường

Cát Tường đã viết 259 bài.