THẮP SÁNG MIỀN THƠ

xuân viễn phương

 

 

“Thắp ném trầm hương ngát cõi lòng
Mai vàng chớm nở giữa trời đông
Con đi từ độ mùa thu trước
Bên mái tranh nghèo mẹ đợi mong”.

Làng Sen, 24.12.14

Đông Tùng

Cát Tường

Cát Tường đã viết 259 bài.